Dyrektor – kto to taki?

Jest to osoba, powołana przez właściciela spółki, której obowiązkiem jest dbać o dobro spółki, rozliczenia, kontrakty. Dyrektorem może zostac osoba, która ukończyła 16 lat, nie była nigdy zdyskwalifikowana z funkcji Dyrektora, nie ogłosiła upadłości.

Zgodnie z wytycznymi rejestru firm czyli Companies House oraz wytycznymi HMRC, Dyrektor jest zobowiazany do:

  • ciagłego przegladu i aktualizowania danych rejestrowych spółki Limited
  • podjecia wszelkich wymaganych prawem rejestracji
  • informowania o wszelkich zmianach odpowiedznie urzędy (Companies House oraz HMRC )
  • składania rocznych raportów (Confirmation Statement) oraz rozliczeń (Accounts) do Companies House
  • składania rocznych zeznań podatkowych do HMRC (CT600)

Dyrektor spółki odpowiada osobiście za:

  • prawidłowe prowadzenie ksiegowości (prawidłowośc i rzetelnośc dokumentów oddawanych do rozliczeń)
  • składanie zeznań podatkowych w terminie
  • wszelkie umowy handlowe i kredytowe

Dyrektor równiez może zgłosic wniosek o rozwiązanie spółki Limited, moze także przenieśc cześć obowiazków na osoby trzecie (oddać rozliczenia ksiegowe do Biura Ksiegowego)

Należy pamietać, że Dyrektor odpowiada za dokumenty podane do rozliczeń rocznych, biuro ksiegowe może doradzic w kwesti rozliczeń i odpowiada za rozliczenia zgodne ze sztuka księgową, jednak nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodnośc przekazywanych do rozliczeń dokumentów.

Przychody powstale w ramach prowadzenia firmy LTD  nie stanowią dochodow Dyrektora firmy LTD. Nie wolno dysponować funduszami spółki Limited jak prywatną własnością. Trzeba też pamietać, że za wszystkie fundusze wypłacane z konta biznesowego oraz za wszelkie pieniadze wpłacone bezposrednio do kasy odpowiada Dyrektor firmy. Niedopuszczalne jest również, dysponowanie przez Dyrektora pieniedzmi spółki Limited celem zaspokojenia jego prywatnych wydatków. Wszystkie tego typu transakcje, traktowane sa jako pożyczka dyrektorska, którą nalezy zwrócić do spółki oraz odprowadzić podatek.

Chcesz wiedzieć wiecej?

Skontaktuj się z nami
Telefon: 0795 465 3481
E-mail: office@fairaccountancy.co.uk