19.11.19

IR35 – co to jest i jak nie „wpaść”

IR35 – jest to przepis, a raczej zbiór przepisów, które maja zastosowanie dla PSC (Personal Service Company) i które mówią o tym, że jeśli pracuje się cały rok dla jednego zleceniodawcy i jest się pod jego kontrola, to w niczym założona spółka Limited nie różni się od pracownika zatrudnionego na kontrakt. W związku z tym, cały dochód (przychód) pomniejszony o akceptowalne w tym wypadku koszty (o wiele mniejsze niż dla spółek nie podlegających pod IR35), musi być wprowadzony w Payroll, tym samym trzeba od niego odprowadzić podatek dochodowy 20% oraz National Insurance 12,5%.

Co zrobić, aby uniknąć zakwalifikowania się pod IR35?

 • Pracować dla więcej niż jednego zleceniodawcy (płatnika) w roku podatkowym. Wyjątek stanowi sytuacja, jeśli podpisze się Umowę na świadczenie usług na czas określony nie dłuższy niż 24 miesiące.
 • Zawrzeć klarowną umowę z Kontraktorem. Umowa musi zawierać kwestie zastępstwa (bardzo ważne) oraz jasno stanowić o prawach i obowiązkach pomiędzy kontraktorem i subkontraktorem. Umowa ma także zawierać  możliwość nie podjęcia zlecenia oraz możliwość wykonywania tych samych usług dla innego zleceniodawcy

Najważniejszą jednak kwestią jest podpisanie umowy nazwą spółki Limited a nie imiennie!

 • Wyrobić sobie wizytówki, stronę internetową (zwykłą najprostszą) i podczas szukania zleceń w Agencjach czy też bezpośrednio u zleceniodawców, reprezentować się firmą, a nie imieniem i nazwiskiem. Reklamować swoją spółkę tam gdzie się da.
 • W pracy nosić identyfikator, kamizelkę lub odzież z nazwa swojej spółki, absolutnie nie identyfikować się ze zleceniodawcą i jego pracownikami zatrudnionymi na kontrakcie!
 • Pracować w rożnych godzinach jak najczęściej się da, tak aby godziny pracy były inne niż standardowo wykonywane przez pracowników zatrudnionych na umowę o prace.
 • Założyć sobie profesjonalny email, z nazwą firmy. Można wykupić specjalną domenę, koszt jest mały a pomaga bardzo w budowaniu wizerunku spółki. Nie używać adresów e-mail z imieniem i nazwiskiem, czy w ogóle dziwnych składni nie mających powiązania z działalnością.
 • Zakupić komputer do spraw służbowych oraz posiadać biurko służące tylko do biznesu (nawet nie mając osobnego pokoju w domu, każdej spółce należy się minimum Allowance na prowadzenie biura w domu)
 • Posiadać jasną i klarowną umowę na obsługę księgową spółki Limited
 • Wykupić ubezpieczenie Public Liability
 • Zatrudnić pracownika/pracowników
 • Posiadać konto biznesowe
 • Nie akceptować żadnych opłat za kursy czy szkolenia oferowane przez Agencje czy Pracodawcę
 • Wszystkie zestawienia (na przykład time sheet) robić na formularzach z logo swojej spółki lub z nazwą spółki.

To są oczywiście zalecenia, które nie zawsze pomogą, bo każda sytuacja jest indywidualna, ale ścisłe ich przestrzeganie bardzo pomoże nie kwalifikować się pod IR35.

Najważniejsza kwestia jest pokazanie swojego biznesu oraz jak najmniejsze identyfikowanie się z pracownikami zatrudnionymi na kontrakt.

Telefon: 0795 465 3481
E-mail: office@fairaccountancy.co.uk

 

Relizacja: travi. | Agencja