02.08.22

Czym są Trivial Benefits i jak są opodatkowane?

Trivial Benefits, to świadczenia dla pracowników i dyrektorów, w przypadku których nie płaci się podatku, pod warunkiem spełnienia wszystkich następujących warunków:

 

– zapewnienie ich przez pracodawcę kosztuje nie więcej niż 50 GBP,

– nie są przekazywane przez pracodawcę w formie gotówki ani bonów gotówkowych,*

– nie jest to forma nagradzania za pracę lub wydajność,

– nie są zawarte w warunkach umowy pracownika,

– w przypadku gdy odbiorcą jest dyrektor „spółki typu zamkniętego” (lub członek jego rodziny), roczna suma nie przekracza 300 GBP (z VAT).

* bonu który można spieniężyć.

 

W przypadku spełnienia wszystkich powyższych warunków, Trivial Benefits nie wliczają się do dochodu podlegającego opodatkowaniu lub składek na ubezpieczenie społeczne klasy 1 i nie ma potrzeby zgłaszania ich na rocznych formularzach P11D/P11D(b). Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Należy pamiętać, że jeśli koszt świadczenia przekracza 50 GBP, cała kwota podlega opodatkowaniu, nie tylko kwota przekraczająca próg 50 GBP.

Przykłady Trivial Benefits:

  • Bukiet kwiatów w związku z narodzinami dziecka.
  • Prezent świąteczny lub urodzinowy dla każdego z pracowników.
  • Kupon o wartości 50 GBP (nie można go wymienić na gotówkę).
  • Karty podarunkowe, które nie są wymienialne na gotówkę, również mogą być przyznane jako drobna korzyść wolna od podatku. Należy jednak zachować ostrożność.
    Doładowując saldo karty podarunkowej przez cały rok (np. powiedzmy, że pracodawca dał pracownikom kartę podarunkową na początku roku podatkowego z saldem 20 GBP i przystąpił do doładowania każdej karty o 20 GBP miesięcznie), pracodawca może sądzić, że spełnia powyższe kryteria. HMRC jednak, zobaczy świadczenie łączne (20×12=240 GBP). Ponieważ przekracza to limit 50 GBP, zwolnienie z tytułu Trivial Benefits nie będzie miało zastosowania.

 

Świadczenia nieobjęte zwolnieniem z tytułu Trivial Benefits:

  • Wszelkie Trivial Benefits zapewniane w ramach umowy, potrącane z pensji, nie będą zwolnione z podatku, tak więc należy je zgłosić w formularzu P11D.

 

  • Wszystkie inne świadczenia udzielane dyrektorom/pracownikom będą musiały zostać zgłoszone do HMRC, a wszelkie podatki i NI od tych świadczeń wypłacone za pośrednictwem formularza P11D.

 

Jeśli chciałbyś sprawdzić, jak Twoja firma może korzystać z Trivial Benefits, skontaktuj się z nami!

Relizacja: travi. | Agencja