20.12.21

Najważniejsze daty w księgowości w UK na najbliższe kilka miesięcy 2022

Każdy przedsiębiorca ma na swojej głowie sporo rzeczy, o których musi pamiętać. Przygotowaliśmy dla Was małą ściągę na najbliższe 9 miesięcy, która zawiera najważniejsze daty w księgowości w UK! Dodaj tą podstronę do zakładek i zaglądaj tu co miesiąc lub zleć księgowość nam i już nigdy nie przejmuj się terminami – my będziemy o nich pamiętać za Ciebie!

Styczeń 2022

 • 1 stycznia 2022 r. – Rozpoczyna się trzeci i ostatni etap importu Core Model po Brexicie. Będzie to wymagało od przedsiębiorstw przeprowadzenia pełnych kontroli celnych.
 • 7 stycznia 2022 r. – deklaracje VAT i płatności należne za kwartał księgowy kończący się 30 listopada.
 • 22 stycznia 2022 r. – Ostateczny termin elektronicznego przekazu PAYE, NIC i CIS do HMRC.
 • 31 stycznia 2022 r. – Ostateczny termin zapłaty płatności bilansującej według Self Assessment oraz podatku od zysków kapitałowych za rok podatkowy zakończony 5 kwietnia 2021 r.
 • 31 stycznia 2022 – Ostateczny termin pierwszej wpłaty na rachunek Self Assessment 2021/22.
 • 31 stycznia 2022 r. – Ostateczny termin składania zeznań podatkowych w ramach Self Assessment przez Internet.
 • 31 stycznia 2022 – Ostateczny termin składania rozliczeń w Companies House za okresy rozliczeniowe zakończone 30 kwietnia 2021 r.

Luty 2022

 • 2 lutego 2022 r. – Formularze P46 (Samochód) za kwartał zakończony 5 stycznia (gdzie świadczenia nie są wypłacane) muszą dotrzeć do HMRC.
 • 7 lutego 2022 r. – deklaracje VAT i płatności należne za okres kwartału księgowego kończący się 31 grudnia.
 • 22 lutego 2022 r. – ostateczny termin elektronicznego przekazu PAYE, NICs i CIS do HMRC.
 • 28 lutego 2022 r. – Termin składania rozliczeń w Companies House za okresy rozliczeniowe zakończone 31 maja 2021 r.

Marzec 2022

 • 1 marca 2022 r. – Nowe Doradcze Stawki Paliwowe – Advisory Fuel Rates (AFR) obowiązują użytkowników samochodów służbowych.
 • 7 marca 2022 r. – deklaracje VAT i płatności należne za okres kwartału księgowego kończący się 31 stycznia.
 • 22 marca 2022 r. – Ostateczny termin elektronicznego przekazu PAYE, NICs i CIS do HMRC.
 • 25 marca 2022 – koniec moratorium na eksmisje handlowe.
 • 31 marca 2022 r. – Termin składania rozliczeń w Companies House za okresy rozliczeniowe zakończone 30 czerwca 2021 r.
 • 31 marca 2022 r. – koniec zniżek dla przedsiębiorstw.
 • 31 marca 2022 – koniec ulgi VAT dla sektora turystyki i hotelarstwa w Wielkiej Brytanii.
 • 31 marca 2022 – Koniec zakazu eksmisji handlowych.

Kwiecień 2022

 • 1 kwietnia 2022 r. — firmy, które dobrowolnie zarejestrowały się jako płatnik podatku VAT, muszą przestrzegać zasad Making Tax Digital.
 • 1 kwietnia 2022 r. – Podwyżka krajowych stawek Living Wage i krajowej płacy minimalnej.
 • 1 kwietnia 2022 r. – firmy z branży turystycznej i hotelarskiej w Wielkiej Brytanii podlegają regularnej 20-procentowej stawce VAT, tam gdzie ma to zastosowanie.
 • 1 kwietnia 2022 r. – wzrost większości klas ubezpieczenia społecznego i podatku od dywidend o 1,25 punktu procentowego.
 • 5 kwietnia 2022 – Ostatni dzień roku podatkowego i termin składania wniosków o zwrot podatku.
 • 6 kwietnia 2022 r. – pierwszy dzień nowego roku podatkowego.
 • 6 kwietnia 2022 r. – data, od której wszystkie personalne zniżki i ulgi podatkowe zostaną zamrożone do 2026 r.
 • 6 kwietnia 2022 r. – Wzrost większości klas składek na ubezpieczenie społeczne i podatku od dywidend o 1,25 punktu procentowego.
 • 22 kwietnia 2022 r. – Ostateczny termin elektronicznego przekazu PAYE, NICs i CIS do HMRC.
 • 30 kwietnia 2022 r. – Termin składania rozliczeń w Companies House za okresy rozliczeniowe zakończone 30 lipca 2021 r.

Maj 2022

 • 3 maja 2022 r. – Drukowane formularze P46 (Samochód) za kwartał zakończony 5 kwietnia (gdzie świadczenia nie są wypłacane) muszą dotrzeć do HMRC.
 • 5 maja 2022 r. – kwartalny raport agencji pracy (6 stycznia do 5 kwietnia) o pracownikach agencyjnych płaconych brutto.
 • 7 maja 2022 r. – deklaracje VAT i płatności należne za okres kwartału księgowego kończący się 31 marca.
 • 22 maja 2022 r. – Ostateczny termin elektronicznego przekazu PAYE, NICs i CIS do HMRC.
 • 31 maja 2022 r. – formularze P60 do rozdania wszystkim pracownikom.
 • 31 maja 2022 r. – Termin składania rozliczeń w Companies House za okresy rozliczeniowe zakończone 30 sierpnia 2021 r.

Czerwiec 2022

 • 1 czerwca 2022 r. – Ostateczny termin potwierdzenia informacji o wynagrodzeniach pracowników.
 • 7 czerwca 2022 r. – deklaracje VAT i płatności należne za okres kwartału księgowego kończący się 30 kwietnia.
 • 22 czerwca 2022 r. – Ostateczny termin elektronicznego przekazu PAYE, NICs i CIS do HMRC.
 • 30 czerwca 2022 r. – Ostateczny termin składania wniosków o Recovery Loan Scheme.
 • 30 czerwca 2022 r. – Termin składania rozliczeń w Companies House za okresy rozliczeniowe zakończone 30 września 2021 r.

Lipiec 2022

 • 6 lipca 2022 r. – Kopie dokumentów 2021/22 P11d należy wydać pracownikom i złożyć formularze do HMRC.
 • 7 lipca 2022 r. – deklaracje VAT i płatności należne za okres kwartału księgowego kończący się 31 maja.
 • 22 lipca 2022 r. — ostateczny termin przekazywania drogą elektroniczną płatności PAYE, NIC i CIS do HMRC, a także NIC Class 1A należnych z tytułu wydatków lub świadczeń.
 • 31 lipca 2022 r. – Termin składania rozliczeń w Companies House za okresy rozliczeniowe zakończone 31 października 2021 r.
 • 31 lipca 2022 r. – Druga wpłata na rachunek za rok podatkowy 2021/22.

Sierpień 2022

 • 2 sierpnia 2022 r. – Formularze P46 (Samochód) za kwartał zakończony 5 lipca (gdzie świadczenia nie są wypłacane), aby dotrzeć do HMRC.
 • 7 sierpnia 2022 r. – deklaracje VAT i płatności należne za okres kwartału księgowego kończącego się 30 czerwca.
 • 22 sierpnia 2022 r. – Ostateczny termin elektronicznego przekazu PAYE, NICs i CIS do HMRC.
 • 31 sierpnia 2022 – Ostateczny termin składania rozliczeń w Companies House za okresy rozliczeniowe zakończone 30 listopada 2021 r.

 

Wrzesień 2022

 • 7 września 2022 r. – deklaracje VAT i płatności należne za okres kwartału księgowego kończący się 31 lipca.
 • 22 września 2022 r. – Ostateczny termin elektronicznego przekazu PAYE, NIC i CIS do HMRC.
 • 30 września 2022 r. – Termin składania rozliczeń w Companies House za okresy rozliczeniowe zakończone 31 grudnia 2021 r.

 

Zgłoś się do nas po pomoc z prowadzeniem księgowości Twojej firmy w UK

Relizacja: travi. | Agencja