28.03.22

Co możesz odpisać od podatku będąc samozatrudnionym w UK? Ściąga dla Self Employed!

Co możesz odpisać od podatku będąc samozatrudnionym w UK? Ściąga dla Self Employed!

Jeśli jesteś samozatrudniony, np. jako wolny strzelec lub jednoosobowy przedsiębiorca, możesz odliczyć niektóre wydatki biznesowe od swoich dochodów podlegających opodatkowaniu. Aby upewnić się, że nie płacisz więcej podatku niż jest to konieczne, musisz dokładnie zrozumieć, co HMRC uważa za „dopuszczalne wydatki”.

W związku ze zbliżającym się końcem roku podatkowego, przygotowaliśmy poniższy przewodnik, który pomoże Ci lepiej zrozumieć wydatki osób samozatrudnionych. Warto skolekcjonować wszystkie dokumenty zaraz po zakończeniu roku podatkowego i jak najszybciej się rozliczyć. W ten sposób będziesz mieć aż 10 miesięcy na opłacenie ewentualnego podatku!

 

Jakie koszty są uznawane za dozwolone wydatki?

 

Dopuszczalne wydatki są związane z kosztami prowadzenia firmy. Poniżej znajduje się przegląd najczęstszych dopuszczalnych wydatków:

 

Wydatki biurowe

Pracując w biurze poza domem, możesz odpisać koszt wielu przedmiotów i rachunków.

Są to:

 • Koszty materiałów biurowych
 • Koszty druku
 • Rachunki za Internet, telefon stacjonarny i komórkowy
 • Atrament i wkłady do drukarek
 • Koszty wysyłki
 • Oprogramowanie komputerowe

Możesz również dołączyć sprzęt biznesowy, taki jak komputer lub laptop, chociaż należy je zgłosić jako ulgi kapitałowe, które pokrywamy w dalszej części.

 

Koszty lokalu biznesowego

Koszt prowadzenia działalności gospodarczej może szybko się zbierać, więc HMRC umożliwia samozatrudnionym rozliczanie związanych z tym wydatków. Są w tym:

 • Rachunki za media
 • Wynajem
 • Ubezpieczenie mienia
 • Bezpieczeństwo (alarmy, ochroniarze, etc)
 • Naprawa i konserwacja

Jeśli Twój dom pełni funkcję biura, musisz obliczyć część biznesową. Zobacz poniższy akapit „O jakie wydatki mogę się ubiegać, jeśli jestem samozatrudniony i pracuję w domu”, aby uzyskać więcej informacji.

 

Koszty podróży i zakwaterowania

Jeśli podróżujesz, możesz ubiegać się o związane z tym koszty, takie jak:

 • Cena zakupu samochodu (patrz poniżej dla ulg kapitałowych)
 • Paliwo
 • Parking
 • Opłaty licencyjne pojazdu
 • Opłaty za wynajem samochodu
 • Ceny biletów lotniczych, pociągów, autobusów i taksówek
 • Ubezpieczenie pojazdu
 • Pokrycie awarii
 • Naprawy
 • Serwis samochodowy
 • Zakwaterowanie i wyżywienie w podróży służbowej

Pamiętaj jednak, że nie możesz ubiegać się o zwrot kosztów podróży między domem a miejscem pracy, mandatów za prowadzenie pojazdu i podróży niezwiązanych z pracą. Więc jeśli używasz pojazdu zarówno do użytku osobistego, jak i biznesowego, musisz obliczyć procent dla każdego i odpisać tylko część biznesową.

 

Rząd zapewnia zryczałtowaną stawkę zwaną „wydatkami uproszczonymi”, aby ułatwić obliczenie wydatków na pojazd. Może być używany przez jednoosobowych przedsiębiorców, ale nie przez firmy Limited. Możemy Ci pomóc, jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu zeznania podatkowego.

 

Koszty odzieży

Możesz również uwzględnić koszt:

 • Uniformów
 • Odzieży ochronnej do pracy
 • Kostiumów dla aktorów lub artystów

Wszystko z wyjątkiem odzieży noszonej do codziennej pracy.

 

Koszty personelu

Zatrudniając pracowników do pracy, będziesz mógł odliczyć sporo wydatków. To są:

 • Wynagrodzenia i premie pracowników
 • Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
 • Składki emerytalne pracodawcy
 • Świadczenia takie jak opieka zdrowotna i opłaty dentystyczne
 • Podwykonawcy
 • Opłaty agencyjne
 • Szkolenia biznesowe

Koszty zatrudnienia opiekunów lub pomocy domowej nie są częścią dopuszczalnych wydatków.

 

Wydatki marketingowe

Reklamując swoją firmę, możesz odpisać wydatki biznesowe na:

 • Reklama tradycyjna, taka jak gazety i reklamy prasowe
 • Bezpośrednie wysyłane reklay
 • Marketing cyfrowy i media społecznościowe
 • Koszty tworzenia i hostingu strony internetowej

Jeśli chodzi o organizowanie imprez lub dostarczanie rozrywki klientom i dostawcom, nie są to koszty dopuszczalne.

 

Koszty prawne i finansowe

Jeśli Twoja firma zatrudnia księgowych, kancelarie prawne lub inne profesjonalne usługi, takie jak geodeta lub architekt, możesz uwzględnić opłaty jako część wydatków biznesowych.

 

Podobnie możesz odpisać składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej, opłaty bankowe, debetowe i karty kredytowe, odsetki od pożyczek bankowych i kredytów biznesowych, płatności leasingowe i alternatywne płatności finansowe. Jeśli jednak stosujesz rachunkowość „cash basis”, możesz odpisać tylko do 500 funtów odsetek i opłat bankowych.

 

Nie możesz jednak ubiegać się o pokrycie kosztów prawnych zakupu nieruchomości i maszyn, chyba że zastosujesz tradycyjną księgowość, w której możesz ubiegać się o nie jako ulgi kapitałowe. Nie możesz również odliczyć grzywny za złamanie prawa.

 

Koszty ubezpieczenia biznesowego

Twoja polisa ubezpieczeniowa firmy znajduje się również na liście dopuszczalnych wydatków, takich jak ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej i ubezpieczenie od odpowiedzialności pracodawcy.

 

Zapasy i materiały

Koszty związane z Twoimi zapasami, surowcami i bezpośrednimi kosztami produkcji towarów są dopuszczalne, z wyjątkiem zakupu towarów lub materiałów do użytku osobistego.

 

Subskrypcje

Jeśli jesteś członkiem organizacji handlowej lub profesjonalnej organizacji członkowskiej blisko związanej z Twoją firmą, możesz ubiegać się o zwrot kosztów członkostwa. Obejmuje to subskrypcje czasopism branżowych, ale nie darowizny na cele charytatywne (z wyjątkiem płatności od sponsorów), składki na siłownię lub płatności na rzecz partii politycznych.

 

Koszty szkolenia

Możesz skutecznie doskonalić swoje umiejętności i wiedzę, aby lepiej prowadzić swoją firmę, ponieważ koszty szkolenia można odliczyć od podatku. Szkolenie musi być związane z biznesem i kwalifikować się jako „Ciągły rozwój zawodowy”. Oznacza to, że musi to być szkolenie, które poprawi Twoją wiedzę i umiejętności w dotychczasowym zawodzie, a nie szkolenie w zupełnie nowej dziedzinie.

 

O jakie koszty mogę ubiegać się o ulgi kapitałowe?

Odpisanie wydatków kapitałowych jest dostępne tylko wtedy, gdy korzystasz z tradycyjnej księgowości, a nie z rachunkowości kasowej „cash basis”, i o ile nie korzystasz ze swojego wolnego od podatku „trading allowance” w wysokości 1 000 GBP. Możesz również odpisać od podatków zakup aktywów przeznaczonych na działalność klasyfikowaną jako maszyny i urządzenia, w tym:

 • Sprzęt
 • Maszyneria
 • Pojazdy

Należy zauważyć, że możesz odliczyć część lub całkowitą wartość przedmiotu od swoich zysków. Potrzebujesz pomocy z rozliczeniem? Zgłoś się do nas!

 

O jakie wydatki mogę się ubiegać, jeśli jestem samozatrudniony i pracuję w domu?

 

Praca w domu to obecnie rosnący trend, który będzie się utrzymywał. W odpowiedzi istnieją dopuszczalne wydatki, o które możesz się ubiegać, ale nie w 100%. Zawierają:

 • Elektryczność
 • Ogrzewanie
 • Council Tax
 • Korzystanie z Internetu i telefonu
 • Ogólne koszty utrzymania

Jeśli jesteś właścicielem domu, musisz bardzo dokładnie przemyśleć, czy jest to rzeczywiście dla Ciebie najlepsze. Dzieje się tak dlatego, że jeśli zdecydujesz się sprzedać swój dom, możesz spotkać się z rachunkiem za podatek od zysków kapitałowych w części biurowej, ponieważ nie będzie on objęty ulgą w zakresie prywatnego zamieszkania.

Dlatego często najlepiej jest skorzystać z uproszczonych wydatków, aby szybko oszacować wydatki biznesowe, jeśli pracujesz z domu i nie martwić się podatkiem od zysków kapitałowych

 

Wniosek

Konieczne jest, aby osoby prowadzące działalność na własny rachunek zawsze prowadziły dokładne i uporządkowane rejestry rachunków i faktur, aby odpisać dopuszczalne wydatki.

 

W Fair Accountancy możemy pomóc Ci uporać się ze stresem związanym ze składaniem zeznania podatkowego Self Assessment i kontaktem z HMRC w Twoim imieniu. Już dziś skontaktuj się z naszymi księgowymi.

Relizacja: travi. | Agencja