04.10.21

Czy możesz zwolnić pracownika, który jest na zwolnieniu chorobowym?

Czy możesz zwolnić pracownika, który jest na zwolnieniu chorobowym?

To zaskakująco częste pytanie. To niefortunna część prowadzenia biznesu, ale od czasu do czasu trzeba zwonić ludzi.

A to może być konieczne, nawet gdy są na zwolnieniu lekarskim. Odpowiedź brzmi: tak, możesz zwolnić kogoś, kto jest na zwolnieniu chorobowym – pod warunkiem, że przejdziesz odpowiednie procedury dyscyplinarne.

Żeby było jasne, nie mówimy tutaj o redundancji. (To może się zdarzyć podczas choroby, ale zasady są nieco inne.)

Mówimy o rozwiązaniu umowy o pracę, ponieważ ktoś nie jest w stanie wykonywać swojej pracy lub źle się zachowywał – o zwolnieniu dyscyplinarnym.

Mogą również istnieć inne powody, dla których nie są w stanie wykonać pracy – na przykład jeśli wiąże się to z prowadzeniem pojazdu i utratą prawa jazdy lub jeśli trafią do więzienia.

O czym należy pamiętać przed zwolnieniem pracownika

Kluczową rzeczą do zapamiętania przy zwolnieniu jest to, że musi istnieć ważny, uzasadniony powód do zwolnienia – i może być, nawet jeśli pracownik jest na zwolnieniu chorobowym.

Menedżerowie muszą wykazać, że działali rozsądnie, biorąc pod uwagę okoliczności, i zachowywali się sprawiedliwie dla wszystkich. Oznacza to, że nie mogą zwolnić kogoś za to samo wykroczenie, które komuś innemu uszło na sucho. Muszą dać odpowiednie wypowiedzenie, które jest w umowie pracownika.

Pracownicy mają również prawo do otrzymania pisemnego oświadczenia z podaniem powodów zwolnienia (jeśli pracują ponad 2 lata). W przypadku osób przebywających na urlopie macierzyńskim podobne oświadczenie jest wymagane przez prawo, niezależnie od stażu pracy.

 

Przed rozważeniem zwolnienia należy zadać pytania:

  • Czy są jakieś rozsądne zmiany, które można by wprowadzić, aby pomóc pracownikowi wrócić do pracy? (Nie jest to prawna konieczność, chyba że pracownik jest niepełnosprawny, ale może to być łatwiejsze i bardziej etyczne niż alternatywa zwolnienia go i zatrudnienia kogoś nowego).
  • Czy może zamiast tego mogliby zająć inne stanowisko?

Bardzo ważne jest również utrzymywanie kontaktu z nieobecnym pracownikiem, sprawdzanie jego postępów i sprawdzanie, czy firma może coś zrobić, aby pomóc.

Czy możesz zwolnić kogoś, gdy jest na chorobowym?

Biorąc powyższe pod uwagę – tak, możesz kogoś zwolnić, gdy jest na zwolnieniu chorobowym. Możliwe jest wszczęcie postępowania dyscyplinarnego z pracownikiem podczas jego zwolnienia lekarskiego – także takiego, które skutkuje zwolnieniem.

Na przykład, jeśli pracownik popełnił wykroczenie w pracy – powiedzmy, że nękał kolegę lub okradał firmę – następnie wziął wolne ze względu na długotrwałą chorobę. Ta kwestia nadal musiałaby zostać rozwiązana, w przeciwnym razie pracownik mógłby po prostu przeciągać zwolnienie tak długo, jak to możliwe, aby pozostać zatrudnionym i otrzymywać wynagrodzenie.

Pracodawcy zawsze muszą postępować uczciwie i zgodnie ze swoją polityką. Tak więc w takich przykładach mogliby rozsądnie poczekać chwilę na powrót pracownika, zanim rozpoczną postępowanie dyscyplinarne. Oczywiście muszą też dopilnować, żeby wszystko było legalne; zwolnienie kogoś z powodu niepełnosprawności, na przykład, ma duże szanse na złamanie prawa. Jeśli wydaje się to konieczne, rozsądnie byłoby skonsultować się z prawnikiem w celu uzyskania porady.

Nawet jeśli są na zwolnieniu chorobowym, pracownicy mogą nadal uczestniczyć w przesłuchaniach dyscyplinarnych, a firma powinna postarać się wprowadzić rozsądne udogodnienia, aby to było możliwe. Jeśli nie mogą uczestniczyć w spotkaniu i nie można go odłożyć do czasu, gdy wyzdrowieją, pracodawca może przeprowadzić rozprawę pod ich nieobecność.

Jak długo możesz przebywać na zwolnieniu chorobowym przed zwolnieniem?

Czyjeś długotrwałe zwolnienie chorobowe może oczywiście być obciążeniem dla zasobów każdej firmy. Ale to naturalna część prowadzenia biznesu – prędzej czy później ktoś zachoruje, a firmy muszą się na to przygotować. Ale jak długo to może trwać, jak długo jest rozsądne, aby ktoś przebywał na zwolnieniu chorobowym przed zwolnieniem?

Nie ma na to odpowiedzi – jeśli ich przedłużająca się nieobecność w poważnym stopniu naruszyła politykę nieobecności w Twojej firmie, a wszystkie procedury były przestrzegane, to zwolnienie jest słuszną opcją. Tak długo, jak Twoja firma dokumentuje powody, postępuje zgodnie z procedurą i sprawdza rozsądne rozwiązania, aby komuś pomóc, jest to uzasadniony następny krok.

Jeśli potrzebujesz pomocy z Payroll i sickpay – skontaktuj się z nami!

—————–

Jeśli jesteś pracownikiem i uważasz, że zostałeś zwolniony niesłusznie, możesz zasięgnąć porady prawnej, porozmawiać z CAB lub skonsultować się z przedstawicielem związku.

 

Relizacja: travi. | Agencja