20.05.21

Kiedy firma musi zarejestrować się jako płatnik VAT w UK?

Kiedy firma musi zarejestrowac sie jako platnik VAT w UK

Firma musi zarejestrować się jako płatnik VAT, gdy jej obrót podlegający opodatkowaniu przekracza próg rejestracji VAT, który obecnie wynosi 85 000 GBP. Jednak firma może dobrowolnie zarejestrować się do celów podatku VAT, jeśli jej obrót podlegający opodatkowaniu jest poniżej tego progu. Obrót podlegający opodatkowaniu to dochód, który podlegałby podatkowi VAT w wysokości 0%, 5% lub 20%. Nie obejmuje dochodu zwolnionego lub dochodu, który nie jest objęty podatkiem VAT w Wielkiej Brytanii (jak na przykład ubrania dla dzieci itp).

Firma musi powiadomić HMRC w ciągu 30 dni od końca miesiąca, w którym próg został przekroczony. Na przykład, jeśli przedsiębiorca przekroczył próg rejestracji VAT w dniu 08 kwietnia 2021 r., musi zgłosić to do 30 maja 2021 r. Datą rejestracji VAT będzie pierwszy dzień drugiego miesiąca po przekroczeniu przez firmę progu rejestracji. W tym przykładzie rejestracja VAT będzie obowiązywać od 1 czerwca 2021 r., chyba że zostanie wybrana wcześniejsza data.

Jeśli firma przeżywa nieoczekiwany boom w handlu i czuje, że ​​może przekroczyć obrót podlegający opodatkowaniu w ciągu następnych 30 dni, musi zarejestrować się jako podatnik VAT w ciągu 30 dni od pojawienia się takiego podskoczenia obrotów.

Kiedy firma powinna zacząć naliczać VAT?

Firma musi naliczać podatek VAT od efektywnej daty rejestracji VAT – ta opcja jest wybierana podczas procesu składania wniosku. Jeżeli data wejścia w życie rejestracji VAT została cofnięta, wówczas podatek VAT jest deklarowany od wszystkich sprzedaży dokonanych po dacie efektywnej rejestracji.

Niektóre firmy błędnie zakładają, że nie pobierają podatku VAT, dopóki nie otrzymają pocztą zaświadczenia o rejestracji VAT. Może to jednak zająć do 30 dni, w którym to momencie mogą oni zaniżać podatek VAT przez kilka tygodni. Szczególnie podczas pandemii jest szczególnie ważne, by nie czekac na list, bo wszystkie urzędowe sprawy zajmują więcej czasu.

Co się stanie, jeśli nie zarejestrujesz się na podatek VAT w terminie?

Jeśli firma nie powiadomi HMRC na czas, HMRC może nałożyć karę. Kary za nieprzestrzeganie terminowej rejestracji VAT obliczane są jako procent należnego podatku VAT, przy czym odsetki wzrastają w zależności od czasu, jaki upłynął od dnia, w którym firma powinna była dokonać zgłoszenia, a datą otrzymania wniosku przez HMRC.

Kara procentowa wynosi 5%, jeśli firma zarejestrowała się jako płatnik podatku VAT i nie nie miała więcej niż 9 miesięcy spóźnienia, 10% między 9 a 18 miesiącami spóźnienia i 15% gdy była spóźniona więcej niż 18 miesięcy.

Czy istnieją specjalne systemy podatku VAT, które mogłyby ułatwić życie nowym firmom?

Istnieje wiele specjalnych programów, z których firma może skorzystać. To między innymi:

  • Schemat ryczałtowy czyli Flat Rate Scheme – w ramach tego programu podatek VAT jest płacony do HMRC według stałej stawki procentowej, która jest zazwyczaj niższa od standardowej stawki VAT. W ramach tego programu firma nadal pobierałaby 20% od swoich klientów i zachowywałaby różnicę. Ta zatrzymana kwota ma pełnić funkcję zastępczą dla podatku VAT, który firma normalnie odzyskałaby z tytułu zakupów. Dzieje się tak, ponieważ nie możesz żądać zwrotu podatku VAT od zakupów w ramach systemu ryczałtowego (poza małymi wyjątkami).
  • Procedura marży z „drugiej ręki” – jeśli firma kupuje towary od osób fizycznych lub innych handlowców, w przypadku których nie jest naliczany podatek VAT, firma może stosować ten schemat. W ramach tego programu podatek VAT jest deklarowany tylko na marży (cena sprzedaży – cena zakupu), a nie na pełnej cenie sprzedaży.
  • Schemat kasowy (cash accounting scheme) – w ramach tego programu punkt podatkowy przesuwa się od daty wystawienia faktury do dnia otrzymania gotówki przez firmę. Pozwala to firmom na odroczenie zapłaty podatku VAT do HMRC do momentu, gdy ich klienci zapłacą. Firma nie będzie mogła odzyskać podatku VAT od zakupów, dopóki nie zapłaci swoim dostawcom.
  • Rachunkowość roczna – schemat ten pozwala na złożenie jednej deklaracji VAT rocznie zamiast kilku kwartalnych. Jednak płatności okresowe są wymagane przez cały rok. Zmniejsza to obciążenia administracyjne związane z rejestracją VAT, ale może powodować problemy z przepływem środków pieniężnych dla przedsiębiorstw, które regularnie otrzymują zwroty z HMRC.

Jakie są następne kroki, gdy moja firma jest zarejestrowana jako płatnik podatku VAT?

Teraz gdy firma jest zarejestrowana jako płatnik podatku VAT, musi rozliczać podatek VAT od wszystkich sprzedaży podlegających podatkowi VAT. Firma może również odzyskać podatek VAT od zakupów dokonanych w Wielkiej Brytanii. W przypadku zakupu zapasów spoza Wielkiej Brytanii, podatek VAT będzie inny.

Czy mogę odzyskać podatek VAT od towarów zakupionych dla mojej firmy przed rejestracją VAT?

Firma może również odzyskać część podatku VAT poniesionego przed rejestracją VAT. Można ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego od usług w ciągu 6 miesięcy poprzedzających rejestrację VAT. Działalność gospodarcza może również cofnąć się o 4 lata w przypadku towarów, o ile są one nadal pod ręką w momencie rejestracji (np. zapasy, które nie zostały sprzedane lub wyposażenie w lokalu). Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj – „Zwrot podatku VAT od HMRC na zakupach biznesowych przed rejestracją na VAT.” 

Kiedy muszę złożyć pierwszą deklarację VAT?

Deklaracje VAT należy składać co kwartał. Termin składania i płatności deklaracji VAT wynosi 1 miesiąc i 7 dni od zakończenia okresu VAT. Na przykład deklarację VAT za okres do kwietnia 2021 r. Należy złożyć 7 czerwca 2021 r.

 

Jesteśmy zawsze pod ręką, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące podatku VAT. Jeśli chcesz omówić powyższe lub inną sprawę dotyczącą VAT, skontaktuj się z nami

Relizacja: travi. | Agencja