05.08.21

Oczustwa na pożyczkach Bounce Back – wszystko, co musisz wiedzieć

Oczustwa na pożyczkach Bounce Back – wszystko, co musisz wiedzieć

W Wielkiej Brytanii Bounce Back Loan kosztował gospodarkę około 46 miliardów funtów. Jednak pomimo tego, że fundusz działa jako koło ratunkowe dla małych przedsiębiorstw, prowadzone na dużą skalę operacje oszustw kryminalnych były ukierunkowane na zysk finansowy. Szkody spowodowane oszustwem spowodowały różne problemy dla władz brytyjskich i spowodowały zablokowanie przez pożyczkodawców ponad 43 958 wniosków o pożyczki o wartości 1,6 miliarda z powodu podejrzeń o nieuczciwą działalność.

 

Czym jest program Bounce Back Loan?

Rząd wdrożył program Bounce Back Loan Scheme, aby pomóc firmom w walce z trudnościami spowodowanymi pandemią COVID-19. Pożyczka zwrotna zapewniła małym i średnim firmom pożyczkę o oprocentowaniu zaledwie 2,5%. Firmy mogły pożyczyć od 2500 do 50 000 funtów w zależności od swoich obrotów.

Pożyczka była bardzo korzystna dla firm, ponieważ nie musiały nic spłacać w pierwszym roku. Ponadto rząd ustalił stopę procentową na 2,5%.

 

Jakie są oszustwa na Bounce Back Loan?

Istnieją dwa rodzaje oszustw związanych z Bounce Back Loan. Te rodzaje oszustw obejmują:

 

Ciężkie oszustwo (Hard Fraud)

Twarde oszustwa to działalność przestępcza na dużą skalę, stworzona w celu oszukania programu Bounce Back Loan w celu uzyskania korzyści pieniężnych. Zazwyczaj obejmuje to:

 • Nieuczciwa działalność polegająca na zakupie firmy założonej przed 1 marca 2020 r., aby oszuści mogli skorzystać z programu.
 • Podszywanie się pod legalne firmy lub osoby fizyczne.
 • Składanie wielu fałszywych wniosków u różnych pożyczkodawców.
 • Pozyskiwanie mułów pieniężnych w celu zaciągania pożyczek w Twoim imieniu, a następnie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

Oszustwo miękkie (soft fraud)

Oszustwo miękkie polega na tym, że firmy wyolbrzymiają swoje prawdziwe roszczenia w celu uzyskania większej pożyczki. Najczęściej firmy zawyżają po prostu swoje obroty.

 

Kto przeprowadza dochodzenie w związku z oszustwami Bounce Back Loan?

Ze względu na poważny element przestępczości związany z oszustwami związanymi z Bounce Back Loan, w Wielkiej Brytanii wiele organów obecnie priorytetowo traktuje właśnie te przypadki.

Następujące organy zajmują się tą sprawą:

 • Policja.
 • Narodowa Agencja ds. Przestępczości (National Crime Agency czyli NCA).
 • HMRC.

 

Pierwotnym mechanizmem, który został wdrożony zarówno w celu zbadania, jak i zapobiegania oszustwom kryminalnym, są wskaźniki czerwonej flagi. Program zapobiegania oszustw został wdrożony w całym brytyjskim systemie bankowym i został wdrożony w celu identyfikacji podejrzanych pożyczek przy użyciu danych porównawczych.

 

Jakie zarzuty mogą Ci zostać postawione za oszustwo na Bounce Back Loan?

Jeśli dobrowolnie podasz nieprawdziwe informacje w celu zabezpieczenia pożyczki w ramach programu Bounce Back Loan, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za następujące przestępstwa:

 • Oszustwo polegające na fałszywym oświadczeniu.
 • Oszustwo przez nadużycie pozycji.
 • Spisek w celu oszukania.
 • Fałszywa księgowość.
 • Pranie pieniędzy.

 

Co może się stać podczas dochodzenia?

Jeśli policja lub Narodowa Agencja ds. Przestępczości podejrzewają, że popełniłeś oszustwo związane z Bounce Back Loan, mogą objąć Cię dochodzeniem. W trakcie dochodzenia policja może ubiegać się o nakaz przeszukania Twojego lokalu w celu znalezienia odpowiednich materiałów do dochodzenia.

Zazwyczaj dochodzenie rozpoczyna się od aresztowania lub zaproszenia na przesłuchanie przez policję. W takim przypadku należy zasięgnąć porady obrońcy w sprawach karnych. Prawnik może uniemożliwić Ci odpowiadanie na pytania, które mogą Cię obciążać.

 

Jakie mogą być kary za oszustwo w programie Bounce Back Loan?

Wytyczne dotyczące wyroków za oszustwa mogą wiązać się z surowymi karami, takimi jak:

 • Pozbawienie wolności.
 • Nakazy odszkodowania i konfiskaty.
 • Dyskwalifikacja Dyrektora.
 • Mandat.
 • Serious Crime Prevent Orders (wpis jest w dokumentach na kilka lat o tym, że brało się udział w poważnym przestępstwie i może dotyczyć osoby prywatnej, partnership lub spółki limited. )

 

W niektórych przypadkach sąd może wydać danej osobie albo cywilny nakaz ugody lub cywilny nakaz odzyskania środków.

Relizacja: travi. | Agencja