25.11.19

Dyrektor to ja! – obowiązki i odpowiedzialność Dyrektora

Kim jest dyrektor?

Dyrektor – kto to taki?

Jest to osoba, powołana przez właściciela spółki, której obowiązkiem jest dbać o dobro spółki, rozliczenia, kontrakty. Dyrektorem może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, nie była nigdy zdyskwalifikowana z funkcji Dyrektora, nie ogłosiła upadłości.

Zgodnie z wytycznymi rejestru firm czyli Companies House oraz wytycznymi HMRC, Dyrektor jest zobowiązany do:

  • ciągłego przeglądu i aktualizowania danych rejestrowych spółki Limited;
  • podjęcia wszelkich wymaganych prawem rejestracji;
  • informowania o wszelkich zmianach odpowiednie urzędy (Companies House oraz HMRC );
  • składania rocznych raportów (Confirmation Statement) oraz rozliczeń (Accounts) do Companies House;
  • składania rocznych zeznań podatkowych do HMRC (CT600)

Dyrektor spółki odpowiada osobiście za:

  • prawidłowe prowadzenie księgowości (prawidłowość i rzetelność dokumentów oddawanych do rozliczeń);
  • składanie zeznań podatkowych w terminie;
  • wszelkie umowy handlowe i kredytowe;
  • Dyrektor również może zgłosić wniosek o rozwiązanie spółki Limited, może także przenieść cześć obowiązków na osoby trzecie (oddać rozliczenia księgowe do Biura Księgowego)

Należy pamiętać, że Dyrektor odpowiada za dokumenty podane do rozliczeń rocznych.

Biuro księgowe może doradzić w kwestii rozliczeń i odpowiada za rozliczenia zgodne ze sztuką księgową, jednak nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność przekazywanych do rozliczeń dokumentów.

Przychody powstałe w ramach prowadzenia firmy LTD nie stanowią dochodów Dyrektora firmy LTD. Nie wolno dysponować funduszami spółki Limited jak prywatną własnością. Trzeba też pamiętać, że za wszystkie fundusze wypłacane z konta biznesowego oraz za wszelkie pieniądze wpłacone bezpośrednio do kasy odpowiada Dyrektor firmy. Niedopuszczalne jest również, dysponowanie przez Dyrektora pieniędzmi spółki Limited celem zaspokojenia jego prywatnych wydatków. Wszystkie tego typu transakcje, traktowane są jako pożyczka dyrektorska, którą należy zwrócić do spółki oraz odprowadzić podatek.

Telefon: 0795 465 3481
E-mail: office@fairaccountancy.co.uk

Relizacja: travi. | Agencja