18.08.21

Oszustwa w ramach Job Retention Scheme czyli „furlough” – wszystko, co musisz wiedzieć.

Oszustwa w ramach Job Retention Scheme czyli „furlough” – wszystko, co musisz wiedzieć.

W marcu 2020 r. rząd Wielkiej Brytanii uruchomił Job Retention Scheme (program utrzymania pracy) związany z koronawirusem. Program zapewnił firmom linię ratunkową przez HMRC płacąc 80% wynagrodzeń pracowników, którzy zostali wysłani na „furlough”. Jednak pomimo wysiłków rządu mających na celu zapobieganie masowemu bezrobociu, stało się ono celem oszustw na dużą skalę.

Jak dotąd pojawiły się doniesienia o znaczących oszustwach związanych z programem furlough, których koszt szacuje się na 4 miliardy funtów. Został powołany Zespół Zadaniowy ds. Ochrony Podatników (Taxpayer Protection Taskforce), który prowadzi teraz masowe śledztwo.

 

Czym dokładnie jest oszustwo?

Mówiąc prościej, oszustwo furlough ma miejsce zasadniczo wtedy, gdy pracodawca lub pracownik składa fałszywe roszczenia w ramach programu dla własnych korzyści finansowych. Najczęściej fałszywe raporty dotyczące furlough obejmują:

 • Pracodawca fałszywie przedstawiający godziny przepracowane przez pracownika, aby zmaksymalizować kwotę do odzyskania.
 • Właściciel firmy występujący z roszczeniem w ramach Programu za nieistniejącego pracownika.
 • Pracodawca umieszczający pracownika na urlopie i nadal zmuszający go do normalnej pracy.

Jeśli popełniłeś błędy podczas składania wniosków w ramach programu furlough, musisz zgłosić je do HMRC.

W najlepszym przypadku pracodawcy, którzy mogą udowodnić, że popełnili prawdziwy błąd podczas składania wniosku o furlough, będą musieli spłacić tylko to, co mieli nadpłacone. Jeśli jednak pracodawca nie może udowodnić, że był to uczciwy błąd, grozi mu postępowanie karne.

 

Jakie programy zapobiegawcze są stosowane w celu zmniejszenia błędów w roszczeniach firmy?

Aby zmniejszyć liczbę błędów zgłaszanych w ramach systemu furlough, rząd wprowadził okres powiadomienia. Ten okres powiadomienia pozwala osobom na powiadomienie HMRC o wszelkich błędach dotyczących roszczeń lub zmian w ich okolicznościach, które mają wpływ na ich kwalifikowalność, przez 90 dni.

 

Co się stanie, jeśli ktoś nie zgłosi błędu w tym okresie?

Jeśli osoby fizyczne otrzymają fundusze z powodu błędów, które nie zostaną zgłoszone w ciągu 90 dni, staną przed sądem. HMRC ma prawo nakładać grzywny do równowartości dwukrotności nadpłaconej kwoty. Co więcej, będą mogli odzyskać środki z podatku dochodowego, niezależnie od tego, czy Ty lub Twój pracodawca złożyliście wniosek przypadkowo, czy nieuczciwie.

 

Kto może zgłosić oszustwo?

Niedawno rząd zainwestował około 100 milionów funtów w specjalistyczną grupę zadaniową, aby zwalczać oszustwa we wszystkich pakietach wsparcia Covid-19. Obejmuje to przypadki oszustw związanych z Bounce Back Loan (pisaliśmy o tym wcześniej – kliknij tutaj).

Rząd opublikował informacje dla pracowników dotyczące uprawnień w ramach programu furlough. Informacje zawarte w materiałach zachęcają pracowników do anonimowego zgłaszania wszelkich podejrzeń, że ich pracodawca nadużywał programu furlough.

 

Kto może ponieść konsekwencje za oszustwo w programie Furlough?

HMRC może zbadać firmę, jeśli podejrzewa, że ​​korzystała ona z programu furlough bez podstaw. Ponadto mogą prowadzić dochodzenia i ścigać osoby na mocy prawa karnego. Najczęstsze osoby zaangażowane w oszustwa furlough to:

 • Dyrektorzy
 • Menedżerowie
 • Akcjonariusze

Osoby zaangażowane w oszukańczą działalność w firmie, czy to poprzez program furlough, czy inny rodzaj oszustwa, mogą być postawione przed sądem.

Zawsze zaleca się zasięgnięcie porady prawnej u prawnika w obliczu sprawy o oszustwo kryminalne.

 

Jakie uprawnienia ma HMRC podczas dochodzenia?

HMRC ma kilka uprawnień do prowadzenia dochodzeń zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw pod kątem oszustw związanych z furlough. Na przykład HMRC może:

 • Przeprowadzić wywiad z osobą, jeśli ma podejrzenia, że ​​brała udział w przestępstwie.
 • Złożyć wniosek o nakaz przeszukania lokalu pod kątem materiałów, które mogą być istotne w dochodzeniu.
 • Złożyć wniosek, który wymaga od posiadacza dokumentów przekazania ich w ustalonym terminie.
 • Wykorzystać uprawnienia do przejmowania dowodów, które potencjalnie mogłyby udowodnić przestępstwo.
 • Nałożyć kary finansowe na przedsiębiorstwa zarówno za nieuczciwe, jak i bezprawne roszczenia w ramach Programu na podstawie Ustawy o finansach z 2020.

W niektórych przypadkach osoba może zostać aresztowana i zatrzymana na przesłuchanie. Niezbędne jest zasięgnięcie porady prawnej u prawnika podczas rozmowy. Prawnik może doradzić, jak zareagować, upewniając się, że nie będziesz obciążać siebie. Ponadto prawnik może zapewnić reprezentację sądową w Twoim imieniu w sposób obiektywny i bez emocji.

 

Jakie są kary za oszustwo?

Jeśli fundusze zostały otrzymane niezgodnie z prawem, Grupa Zadaniowa ds. Ochrony Podatników może wszcząć postępowanie w sprawie oszustwa. Może to mieć poważne konsekwencje finansowe i reputacyjne dla firm i ich właścicieli.

 

HRMC może nałożyć następujące kary za oszustwa furlough, może na przykład:

 • Nałożyć kary pieniężne do równowartości dwukrotności nadpłaconej kwoty.
 • Opublikować szczegóły organizacji zaangażowanych w oszukańczą działalność.
 • Nałożyć sankcje karne (pozbawienie wolności / grzywny)
 • Dyrektorzy mogą zostać zdyskwalifikowani z działania przez pewien czas na mocy Ustawy o dyskwalifikacji dyrektorów firmy z 1986 roku.
 • Ubiegać się o zwrot kosztów od osób fizycznych w przypadku, gdy firma ma niewiele aktywów lub nie ma ich wcale.

Osoby zaangażowane w zarządzanie spółką (dyrektorzy, członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla i akcjonariusze) mogą ponosić wspólną odpowiedzialność, jeśli spółka nie może spłacić środków uzyskanych w wyniku oszustwa.

 

Co mam zrobić jeśli otrzymałem nadpłatę?

Jeśli otrzymałeś nadpłatę i nadal jesteś w 90-dniowym okresie powiadomienia, powinieneś skontaktować się z HMRC. Jeśli jednak niniejsze powiadomienie minęło lub byłeś objęty dochodzeniem w sprawie oszustwa, skontaktuj się z prawnikiem.

Relizacja: travi. | Agencja