28.11.23

Przełomowe Zmiany Podatkowe w Autumn Statement 2023: Co Oznaczają dla Brytyjskich Przedsiębiorstw?

Kanclerz skarbu, poseł do parlamentu Jeremy Hunt, wygłosił swoje  oświadczenie dotyczące zmian podatkowych zapowiedzianych w Autumn Statement Speech.

Nowy Autumn Statement określa szereg środków podatkowych mających na celu wzmocnienie wzrostu gospodarczego poprzez wsparcie brytyjskich przedsiębiorstw i zwiększenie liczby osób pracujących.

W oświadczeniu zapowiedziano także szereg zmian administracyjnych, które upraszczają i unowocześniają system podatkowy, zapewniając przedsiębiorcom łatwiejsze funkcjonowanie.

Poniżej szczegółowo opisano niektóre z kluczowych środków, a informacje na temat wszystkich ogłoszonych środków, w tym corocznej podwyżki ceł i stawek, można znaleźć w oświadczeniu  Autumn Statement 2023, oraz w dokumentach Office for Budget Responsibility.

 

Dostępny jest także overview of all the tax legislation, czyli przegląd ogłoszonych przepisów podatkowych i stawek.

Tax Information and Impact Notes(TIINs) zawiera więcej szczegółów na temat wpływu środków, których dotyczą przepisy.

 

National Insurance Contributions (NICs) Rates, czyli stawki składek na ubezpieczenie społeczne.

Rząd zapowiedział obniżkę głównej stawki składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Class 1 z 12% do 10% od 6 stycznia 2024 r.,oraz obniżkę głównej stawki składek na ubezpieczenie społeczne pracowników pracujących na własny rachunek Class 4 z 9% do 8% od 6 kwietnia, 2024.

Zostało również ogłoszone, że od 6 kwietnia 2024 roku nikt nie będzie zobowiązany do opłacania składek NICs Class 2. Dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Szczegóły tej zmiany to:

  • od 6‌‌‌ kwietnia‌‌‌ 2024 r. osoby prowadzące działalność na własny rachunek, osiągające zyski powyżej 12 570 GBP nie będą już musiały płacić składek NICs Class 2, ale nadal będą otrzymywać dostęp do świadczeń składkowych, w tym emerytury państwowej,
  • osoby osiągające zyski w przedziale od 6 725 GBP do 12 570 GBP będą nadal uzyskiwać dostęp do świadczeń składkowych, w tym emerytury państwowej, w ramach kredytu na ubezpieczenie społeczne, bez płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, tak jak ma to miejsce obecnie,
  • osoby o dochodach poniżej 6725 GBP i inne osoby, które dobrowolnie płacą składki NICs Class 2, aby uzyskać dostęp do świadczeń składkowych, w tym emerytury państwowej, nadal będą mogły to robić.

 

W przyszłym roku rząd określi kolejne etapy reformy Class 2.

 

Wkrótce zostaną opublikowane dalsze wytyczne dotyczące tych zmian, w międzyczasie HMRC prosi o podjęcie kroków w celu rozpoczęcia współpracy z payroll software provider oraz, w stosownych przypadkach, partnerami dostarczającymi usługi IT, aby przygotować się do wdrożenia zmiany zatrudnionych na Class 1 NICs, które wchodzi w życie od 6‌‌‌ kwietnia‌‌‌ 2024 r. HMRC’s Basic PAYE Tools zostanie zaktualizowany, aby odzwierciedlić tę zmianę.

 

Rozszerzenie ulgi w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (NICs) w przypadku zatrudniania weteranów.

Rząd przedłużył ulgę w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne dla pracodawców zatrudniających byłych członków regularnych sił zbrojnych Wielkiej Brytanii do 5 kwietnia 2025 r.

Zapewnia to ulgę dla pracodawców na składkach na ubezpieczenie społeczne Class 1 z tytułu wynagrodzeń weteranów przez pierwsze 12 miesięcy ich pierwszego zatrudnienia w sektorze cywilnym.

Ulga dotyczy zarobków do progu Veterans Upper Secondary, które wynoszą 967GBP tygodniowo.

 

Capital Allowances-permanent full expensing, czyli dodatki kapitałowe – stałe pełne wydatki.

W ramach budżetu wiosennego 2023 rząd wprowadził dwa nowe, tymczasowe dodatki za pierwszy rok. W przypadku wydatków przeznaczonych na zakup urządzeń lub maszyn po     1 kwietnia 2023 roku, ale przed 1 kwietnia 2026 roku, firmy mogą ubiegać się o 100% pierwszy roczny odpis amortyzacyjny dla wydatków zaliczanych do stawki podstawowej, znany jako pełne wydatkowanie, oraz o 50% pierwszy roczny odpis amortyzacyjny dla wydatków zaliczanych do stawki specjalnej.

Dzisiejsze ogłoszenie sprawia, że te odpisy będą już z nami na stałe, dzięki usunięciu daty wygaśnięcia przypadającą na marzec 2026 r.

Ulgi podatkowe

Zapowiedziano szereg rozwiązań w zakresie ulg podatkowych:

Enhanced support for Research and Development (R&D) intensive small and medium-sized enterprises, rozszerzenie ‚daty wygaśnięcia’ ulg podatkowych dla stref wolnocłowych oraz administrative changes to the creative industry tax relifes.

 

Making Tax Digital (MTD) for Income Tax Self Assessment (ITSA) design changes.

Rząd dokona zmian projektowych w MTD dla ITSA, upraszczając i usprawniając system dla podatników i ich przedstawicieli. Wymóg przedstawienia End of Period Statement zostanie usunięty, a niektórzy podatnicy, w tym ci nieposiadający numeru ubezpieczenia społecznego, zostaną zwolnieni z podatku MTD. Podatnicy korzystający z MTD będą mogli być reprezentowani przez więcej niż jednego agenta podatkowego. Projekt regulacji zostanie opublikowany w celu konsultacji technicznej w późniejszym terminie w 2023 roku.

 

National Minimum and Living Wage

Od 1 kwietnia 2024 r. National Living Wage wzrośnie o 9,8% do 11,44 funtów za godzinę dla kwalifikujących się pracowników w Wielkiej Brytanii w wieku 21 lat i starszych. Młodzi ludzie i praktykanci otrzymujący krajową płacę minimalną również odczują wzrost wynagrodzeń, które wzrosną do 6,40 funtów za godzinę.

 

Off-Payroll Working (IR35) – naliczenie odpowiedzialności PAYE w przypadku nieprzestrzegania przepisów.

Rząd wprowadzi przepisy w Finance Bill 2023, aby umożliwić organizacjom zmniejszenie ich dodatkowego zobowiązania w ramach PAYE, zgodnie z przepisami dotyczącymi off-payroll, w celu uwzględnienia Income Tax  i  Corporation Tax już zapłaconych przez pracownika i jego pośrednika, w przypadku gdy stwierdzono, że organizacja klienta nie przestrzega przepisów. Zmiany zaczną obowiązywać od 6‌‌‌ kwietnia‌‌‌ 2024 r.

 

Opublikowano także,  a summary of responses to the consultation, podsumowanie odpowiedzi udzielonych w ramach konsultacji rozpoczętych w kwietniu 2023 r.

Relizacja: travi. | Agencja