24.01.22

Zakaz działalności dla dwóch dyrektorów, którzy nadużyli programu Bounce Back Loan.

Zakaz działalności dla dwóch dyrektorów, którzy nadużyli programu Bounce Back Loan.

Jakiś czas temu pisaliśmy „Oczustwa na pożyczkach Bounce Back – wszystko, co musisz wiedzieć” – teraz wychodzą na jaw sprawy, które udało się odkryć odpowiednim organizacjom. Oto jedna z nich:

39-letni Aamer Aslam z Huddersfield i 31-letni Razwan Ashraf z Keighley byli współdyrektorami Scholars Academy Ltd z siedzibą w Brighouse, West Yorkshire. Zostali zdyskwalifikowani odpowiednio na 11 i 10 lat.

Scholars została zarejestrowana w grudniu 2018 roku i rzekomo była specjalistycznym ośrodkiem nauczania dla dzieci w wieku od 5 do 17 lat. Aamer Aslam złożył wniosek o pożyczkę Bounce Back Loan w maju 2020 roku i podał szacunkowy obrót firmy na 200 000 GBP.

Chociaż w pewnych okolicznościach firma mogła ubiegać się o pożyczkę Bounce Back Loan (BBL) w oparciu o przewidywany dochód, dochodzenie w sprawie niewypłacalności wykazało, że wyciągi bankowe Scholars wykazywały maksymalny miesięczny dochód w wysokości zaledwie 640 GBP, co sugeruje, że roczny obrót był maksymalnie 7680 funtów. Oznaczało to, że firma nie kwalifikowałaby się do otrzymania pożyczki zwrotnej, ponieważ nie osiągnęła minimalnego progu rocznego obrotu w wysokości 8 000 GBP.

Mimo to Scholars otrzymali BBL w wysokości 50 000 funtów w maju 2020 r., a następnie przeszli do dobrowolnej likwidacji w styczniu 2021 r. W momencie likwidacji dyrektorzy zdeklarowali zobowiązania firmy wobec banku na 7 000 funtów, ale bank poinformował później likwidatora, że firma była winna 50 000 funtów ze względu na Bounce Back Loan.

Dochodzenie przeprowadzone przez Insolvency Service wykazało, że Aslam i Ashraf nie tylko nieuczciwie zawyżali obroty firmy, ale także wykorzystywali fundusze BBL do dokonywania miesięcznych płatności na rzecz czterech osób.

Cała czwórka, z których jeden był spokrewniony z Ashrafem, zaczęła otrzymywać 2000 funtów miesięcznie po otrzymaniu funduszy BBL przez firmę. Chociaż Aslam i Ashraf twierdzili, że płatności te były prawdziwymi wydatkami biznesowymi, nie było na to dowodów.

Oddzielnie Razwan Ashraf był także wyłącznym dyrektorem innej firmy edukacyjnej Progress First Ltd, która została zarejestrowana w styczniu 2018 roku.

Ashraf złożył wniosek o BBL w maju 2020 r. i nieuczciwie zadeklarował w formularzu zgłoszeniowym, że roczny obrót w 2019 r. wyniósł 200 000 funtów, podczas gdy wyciągi bankowe Progress wykazały, że obrót wyniósł 38 973 funtów.

W rezultacie Progress uzyskał BBL w wysokości 50 000 funtów, podczas gdy przysługiwałby mu jedynie BBL w wysokości 9 927 funtów.

Podobnie jak w przypadku Scholars, Ashraf twierdził, że fundusze BBL zostały wykorzystane na opłacenie wydatków firmy. Regularnie dokonywano płatności na rzecz trzech osób i nie przedstawiono żadnych dowodów na to, że były to rzeczywiste wydatki biznesowe.

Ashraf od tego czasu spłacił likwidatorowi 35 000 funtów w celu pokrycia roszczeń przeciwko niemu z tytułu funduszy Progress BBL, a kolejne 25 000 funtów w związku z roszczeniami wobec obu dyrektorów w związku z BBL uzyskanym przez Scholars.

Sekretarz Stanu zaakceptował zobowiązania obu dyrektorów do dyskwalifikacji, przy czym Aamer Aslam został zakazany na 11 lat, a Razwan Ashraf na 10 lat.

Zobowiązania dyskwalifikujące uniemożliwiają zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie zaangażowanie się w promocję, tworzenie lub zarządzanie spółką bez zgody sądu.

Mike Smith, główny śledczy w The Insolvency Service, powiedział:

Programy pożyczek rządowych zapewniły koło ratunkowe milionom firm w całej Wielkiej Brytanii – chroniąc ich istnienie podczas pandemii i chroniąc miliony miejsc pracy. Jak pokazują te przypadki, The Insolvency Service nie zawaha się zbadać i wykorzystać swoje uprawnienia przeciwko osobom, które wydają się nadużywać programów wsparcia COVID-19.

Relizacja: travi. | Agencja