04.12.19

Samochód na firmę – koszty spółki czy kłopot?

Samochód na firmę – koszty spółki czy kłopot?


Samochód na firmę
– To bardzo częste pytanie zadawane przez właścicieli spółek Limited. Krążą różne mity i bajki na ten temat, czas wytłumaczyć kwestię dokładnie. Auto na firmę LTD w UK – Jak to wygląda w praktyce?

Jakby nie patrzeć , każda spółka ma prawo zakupić auto firmowe. Niestety to JAKIE będzie to auto rzutuje na sposób jego rozliczania.

Jeśli Spółka zakupi samochód służący do wykonywania biznesu i jedynie do biznesu (Kierowca HGV zakupi ciężarówkę, Kurier zakupi Vana, Budowlaniec auto dostawcze), jego koszt będzie podlegał całkowitemu rozliczeniu. Rozliczać można na dwa sposoby:

 • pierwszy to całkowita suma poniesionych wydatków (zakup auta, Tax Road, Ubezpieczenie, paliwo, naprawy),
 • drugi sposób to rozliczanie mil biznesowych według obowiązujących stawek (45p za pierwsze 10,000 mil, następnie 0,25p za mile).

Pamiętać należy, że sposobów nie można łączyć i w zależności od specyfiki pracy, wybiera się jedną metodę.

Najczęściej spotykanym jednak pytaniem, jest pytanie o zakup samochodu osobowego, szczególnie przez małe , jednoosobowe spółki Limited. W takiej sytuacji kwestia samochodu na firmę jest już bardziej złożona. Spółka kupując takie auto, daje je w użytkowanie Dyrektorowi/Pracownikowi, czyli daje coś extra, nazywa się to BENEFIT IN KIND. Jasną kwestią jest, że auto będzie służyło głównie do celów prywatnych (dojazdy do pracy nie są użytkowaniem służbowym), użytkowanie biznesowe będzie w bardzo małym procencie. W efekcie Dyrektor/Pracownik ma dopisywany koszt tego benefitu do swojego dochodu personalnego. Wysokość zależy od tego, jakie to jest auto (czy nowe czy starsze), jaką ma emisję spalin (to jest kwestia najważniejsza) oraz jaki jest koszt zakupionych dodatków. Skoro benefit in kind został dopisany do dochodu personalnego to Dyrektor/Pracownik musi odprowadzić national insurance oraz podatek podatek. Benefit in Kind musi być przeprowadzony przez Payrol. Jeśli jesteś Dyrektorem/Pracownikiem oraz właścicielem spółki to wszystkie opłaty robione są z jednej kieszeni , zatem przed podjęciem decyzji warto się zastanowić, czy faktycznie będzie się to opłacało, bowiem wysokość odpisów w Spółce Limited może być o wiele mniejsza niż podatek i NI odprowadzony personalnie.

Sytuacja ma trochę inny wymiar, jeśli Spółka oddaje auto w użytkowanie pracownikowi zupełnie obcemu (na przykład Agencje Zatrudnienia czy Nieruchomości swoim Agentom), wtedy koszt utrzymania jest kosztem firmy, a podatek płaci pracownik.

Każda działalność i każda spółka to kwestia indywidualna, każdy przypadek jest inny, przed podjęciem decyzji radzimy skonsultować opłacalność z dobrym księgowym.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami poprzez formularz.

Lub bezpośrednio:
Telefon: 0795 465 3481
E-mail: office@fairaccountancy.co.uk

29.11.19

Zmiany w IR35 od kwietnia 2020

Jak już powszechnie wiadomo,  06/04/2020 wejdzie w życie IR35 dla sektora prywatnego.

Co to oznacza?

Zmiana jest taka, że o tym czy zleceniobiorca (subkontraktor) podlega pod IR35 będzie decydował klient końcowy czyli płatnik. Do tej pory o tym czy podlega się pod ustawę IR35 każda spółka musiała zdecydować samodzielnie i oczywiście po zrobieniu testu rozliczać się zgodnie z jego wynikiem. Od kwietnia odpowiedzialność zostaje odwrócona i decyzje podejmuje płatnik

Jeśli podejmiecie współpracę z dużą lub średnią firmą, dodatkowo poprzez pośrednika (agencję), firma która wam płaci (czyli klient końcowy) będzie odciągała od  faktury podatek oraz National Insurance. Oczywiście jako spółka limited, będziecie mieć możliwość odliczania kosztów, ale będą one stanowić jedynie 5% wartości przychodu, oznacza to zatem, ze podatek i National Insurance będzie odciągnięty od 95% wartości wystawionej faktury.

Dyrektorzy będą mieć także możliwość odliczenia kosztów w Self Assessment Dyrektora, wiec częściowa nadpłata podatku będzie oczywiście wtedy zwrócona.

Jaka w takim razie pozostaje różnica miedzy praca na IR35 a praca na kontrakcie?

Po pierwsze, mimo wszystko wyższe stawki godzinowe, wolność w pracy (nie trzeba współpracować tylko z jednym pracodawcą), przerwa/urlop w dowolnym momencie i w dowolnej ilości (oczywiście niepłatny, ale wyższe stawki to rekompensują). Pracodawcy na kontrakcie płaca mniej bo kumulują pieniądze na urlopy i chorobowe. Możliwość odliczenia dodatkowych kosztów w self assessment Dyrektora (tylko dla Dyrektorów).

Kto będzie podlegał pod IR35?

Każda spółka Limited zwana PSC (Personal Service Company) współpracująca z dużymi i średnimi firmami oraz korzystająca z pośrednika (czyli agencji), pracująca pod kontrolą, mająca jednego lub dwóch płatników (czyli współpracująca z jedna lub dwiema agencjami), nie mająca ryzyka finansowego i ubezpieczeń (najczęściej korzystająca z ubezpieczeń zbiorczych które oferuje pośrednik czyli agencja). Kierowca na wynajmie oraz każdy inny zleceniodawca na wynajmie (kontrator IT, grafik, inżynier czy każdy inny wolny zawód), pracujący przez Agencje pośrednictwa.

Kto może nie podlegać pod IR35?

Każda spółka Limited, która pracuje dla wielu płatników, nie korzysta z usług pośrednika lub korzysta sporadycznie (czyli w większości posiada kontrakty na zasadzie direct), posiada ubezpieczenie public liability, posiada ewentualnego zamiennika do wykonania pracy oraz nie ma przymusu w zaakceptowaniu zaproponowanej pracy, mająca aktywne reklamy, stronę internetowa, inne strony w social mediach, dowody na negocjacje handlowe oraz ewentualny udział w przetargach.

Kto nie będzie podlegał pod IR35?

Każda spółka limited pracująca dla wielu płatników, biorąca na siebie całkowite ryzyko finansowe, posiadająca odpowiedni kontrakt ze zleceniodawca, posiadająca wszystkie wymagane ubezpieczenia (Public Liability, Idemnity Insurance), mająca swoje narzędzia do wykonywania zlecenia (w przypadku kierowców chodzi o własny tabor, czyli wynajęta lub kupiona ciężarówka, Van do świadczenia usług), mająca zamienników (pracowników) do wykonywania zlecania. Trzeba także mieć aktywne reklamy, stronę internetowa, inne strony w social mediach, dowody na negocjacje handlowe oraz ewentualny udział w przetargach.

Każdy przypadek jest bardzo indywidualny ale należy pamiętać o najważniejszych podstawach:

 • Umowa miedzy zleceniodawca a zleceniobiorca musi wykluczać status wzajemnych zobowiązań (mutuality of obligation) czyli fakt, ze zleceniobiorca jest zobowiązany do podjęcia zlecenia a zleceniodawca jest zobowiązany do zaoferowania pracy. Ważne jest także, aby w umowie zawarty był paragraf o możliwości współpracy z innymi zleceniodawcami (mowa bez ograniczeń)
 • Praca/zlecenie musi być wykonywane bez nadzoru przez zleceniodawcę
 • Kilka omów, praca dla jednego zleceniodawcy automatycznie zalicza pod IR35
 • W umowie zawarta kwestia zastępstwa (wysłania innej osoby do realizacji zlecenia) oraz zapis mówiący o odpowiedzialności za błędy w trakcie wykonywania zlecenia
 • Korzystanie z własnych narzędzi i wyposażenia, własne programy potrzebne do pracy, własny system fakturowania
 • Wykupione wszystkie ubezpieczenia (Public Liability, Idemnity Insurance, Income Protection) oraz zalecane bardzo ubezpieczenie od kontroli skarbowej oraz weryfikacji IR35.
 • Własna domena, wizytówki, firmowy adres email, logo firmy, reklama w mediach, oddzielny numer telefonu konkretnie na spółkę
 • Koszty specjalistów (księgowy, firma marketingowa, zleceniobiorcy), które pomogą spełnić kryterium ponoszenia własnego ryzyka finansowego

Ważną kwestią jeszcze jest fakt, że jeśli podpisze się odpowiednią umowę i rozpocznie współpracę z małym zleceniodawcą (musi mieć nie więcej niż 50 pracowników i przychód nie większy niż £6.5 miliona fontów), w ogóle IR35 nie dotyczy. Male firmy są zwolnione z dostosowania się do ustawy. Dla kierowców  na wynajmie alternatywą jest współpraca z firmami-pośrednikami (jeśli spełniają warunek bycia small business), którzy wynajmują ciężarówki od dużych brytyjskich firm a potem podnajmują kierowców (działających jako LTD).

Chcesz wiedzieć więcej? Chcesz omówić swoja sytuację biznesową w związku ze zmianami? Skontaktuj się z nami! Pomożemy wykonać test i doradzimy co dalej

office@fairaccountancy.co.uk

25.11.19

Dyrektor to ja! – obowiązki i odpowiedzialność Dyrektora

Kim jest dyrektor?

Dyrektor – kto to taki?

Jest to osoba, powołana przez właściciela spółki, której obowiązkiem jest dbać o dobro spółki, rozliczenia, kontrakty. Dyrektorem może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, nie była nigdy zdyskwalifikowana z funkcji Dyrektora, nie ogłosiła upadłości.

Zgodnie z wytycznymi rejestru firm czyli Companies House oraz wytycznymi HMRC, Dyrektor jest zobowiązany do:

 • ciągłego przeglądu i aktualizowania danych rejestrowych spółki Limited;
 • podjęcia wszelkich wymaganych prawem rejestracji;
 • informowania o wszelkich zmianach odpowiednie urzędy (Companies House oraz HMRC );
 • składania rocznych raportów (Confirmation Statement) oraz rozliczeń (Accounts) do Companies House;
 • składania rocznych zeznań podatkowych do HMRC (CT600)

Dyrektor spółki odpowiada osobiście za:

 • prawidłowe prowadzenie księgowości (prawidłowość i rzetelność dokumentów oddawanych do rozliczeń);
 • składanie zeznań podatkowych w terminie;
 • wszelkie umowy handlowe i kredytowe;
 • Dyrektor również może zgłosić wniosek o rozwiązanie spółki Limited, może także przenieść cześć obowiązków na osoby trzecie (oddać rozliczenia księgowe do Biura Księgowego)

Należy pamiętać, że Dyrektor odpowiada za dokumenty podane do rozliczeń rocznych.

Biuro księgowe może doradzić w kwestii rozliczeń i odpowiada za rozliczenia zgodne ze sztuką księgową, jednak nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność przekazywanych do rozliczeń dokumentów.

Przychody powstałe w ramach prowadzenia firmy LTD nie stanowią dochodów Dyrektora firmy LTD. Nie wolno dysponować funduszami spółki Limited jak prywatną własnością. Trzeba też pamiętać, że za wszystkie fundusze wypłacane z konta biznesowego oraz za wszelkie pieniądze wpłacone bezpośrednio do kasy odpowiada Dyrektor firmy. Niedopuszczalne jest również, dysponowanie przez Dyrektora pieniędzmi spółki Limited celem zaspokojenia jego prywatnych wydatków. Wszystkie tego typu transakcje, traktowane są jako pożyczka dyrektorska, którą należy zwrócić do spółki oraz odprowadzić podatek.

Telefon: 0795 465 3481
E-mail: office@fairaccountancy.co.uk

DYWIDENDA – co to takiego?


Dywidenda
to część zysku netto (czyli po opodatkowaniu Corporation Tax) spółki Limited, przeznaczona do wypłaty dla jednego udziałowca lub do podziału pomiędzy udziałowców.

Błędnym jest myślenie, że dywidenda to koszt spółki. Jest to wypracowany zysk (dochód) spółki, od którego już został odprowadzony należny podatek.

Dywidendy rozliczamy po zakończonym roku podatkowym i ostateczne ich zatwierdzenie następuje po rozliczeniu rocznym. Oczywiście właściciele spółek jednoosobowych mogą pobierać zaliczki na poczet dywidendy, jeśli przegląd rozliczenia wskazuje na to, że spółka wygeneruje zysk.

Dywidenda nie może być wyższa niż opodatkowany zysk spółki.

Pobrana Dywidenda musi być rozliczona w personalnym rozliczeniu rocznym Dyrektora, zwanym Self Assessment Dyrektora, oraz jeśli była większa niż £2000 należy odprowadzić podatek w wysokości 7,5%.

Podatek od Dywidendy również ma progi:

 • dla osób które odprowadzają podatek w wysokości 20% lub nie przekraczają kwoty wolnej od podatku, podatek od Dywidendy wynosi 7.5%;
 • dla osób które odprowadzają podatek w wysokości 40% podatek od Dywidendy wynosi 32.5%;
 • dla osób które odprowadzają podatek w wysokości 45% podatek od Dywidendy wynosi 38.1%

Należy jednak pamiętać o najważniejszym, mianowicie dywidenda też jest dochodem personalnym i jeśli dochód otrzymany poprzez PAYE plus dywidenda dadzą nam sumę dochodu z następnego progu podatkowego, to od różnicy zapłacimy podatek 32,5%.

Należy pamiętać, że dywidendę rozliczamy w roku podatkowym , w którym została pobrana. I tak jeśli rok podatkowy spółki Limited skończył się w Listopadzie 2019, to rozliczenie Dywidendy musi nastąpić w Self Assessment Dyrektora za rok podatkowy 2019/2020.

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym w celu uzyskania pomocy.

Telefon: 0795 465 3481
E-mail: office@fairaccountancy.co.uk

19.11.19

Spółka limited – biznes bez ograniczeń


Podstawową zaletą prowadzenia własnej działalności gospodarczej w UK jest stabilne środowisko polityczne, według Transparency International Wielka Brytania jest krajem „przejrzystym” i cieszącym się jedną z najlepszych opinii na świecie.

Decydując się na prowadzenie Spółki Limited w Wielkiej Brytanii, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, trzeba znać podstawowe jej zalety. Jednymi z najgłówniejszych są :

 • przejrzystość,
 • brak progów podatkowych
 • ograniczona odpowiedzialność.

Aby zarejestrować Spółkę Limited, wystarczą nam trzy dni. Brytyjską Spółkę Limited możesz założyć nawet wtedy, jeśli nie jesteś rezydentem Wielkiej Brytanii, a do jej rejestracji wymagana jest minimum jedna osoba. W zasadzie po otrzymaniu Certificate of Incorporation, możemy zacząć działać, w miedzy czasie aplikuje się o potrzebne rejestracje. Spółka musi posiadać właściciela (Shareholder) oraz Dyrektora, który będzie reprezentował spółkę (może to być ta sama osoba), odpowiadał za finanse i za rozliczenia. Odpowiedzialność właściciela jest ograniczona do wysokości włożonego kapitału, co jest równe z ochroną jego majątku prywatnego. Wymagany jest adres na terenie Wielkiej Brytanii, nie ma ograniczeń w ustanowieniu kapitału zakładowego, w zasadzie można zacząć od £1. Spółka Limited może prowadzić działalność na całym świecie, otwierać oddziały i zatrudniać pracowników

Spółka Limited, nie posiada kwoty wolnej od podatku, ale wszystkie wynagrodzenia pracowników są kosztem uzyskania przychodu. Podatek dochodowy dla Spółki Limited (Corporation Tax) wynosi obecnie 19%, w przyszłości ma być obniżony do 17%. Podatek musi być zapłacony w terminie do 9-ciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego spółki. Spółka kończy swój rok podatkowy po 12-tu miesiącach od rejestracji w Companies House. Jeśli przychody Spółki przekracza kwotę £85.000, trzeba obligatoryjnie zarejestrować się jako płatnik Vat.

Trzeba przyznać, ze działalność jako Limited Company, czyli jako podmiot prawny, jest o wiele bardziej wiarygodna niż samozatrudnienie. Łatwiej uzyskać kredyt, dofinansowanie czy korzystniejszy kontrakt

Jeśli nadal nie jesteś przekonany, czy działalność w formie Spółki Limited jest dla Ciebie – zadzwoń! Z przyjemnością odpowiemy na każde pytanie i doradzimy, które rozwiązanie jest najlepsze dla Twojej przyszłej firmy. Rzetelny księgowy to także Twój sukces!

Telefon: 0795 465 3481
E-mail: office@fairaccountancy.co.uk

IR35 – co to jest i jak nie „wpaść”

IR35 – jest to przepis, a raczej zbiór przepisów, które maja zastosowanie dla PSC (Personal Service Company) i które mówią o tym, że jeśli pracuje się cały rok dla jednego zleceniodawcy i jest się pod jego kontrola, to w niczym założona spółka Limited nie różni się od pracownika zatrudnionego na kontrakt. W związku z tym, cały dochód (przychód) pomniejszony o akceptowalne w tym wypadku koszty (o wiele mniejsze niż dla spółek nie podlegających pod IR35), musi być wprowadzony w Payroll, tym samym trzeba od niego odprowadzić podatek dochodowy 20% oraz National Insurance 12,5%.

Co zrobić, aby uniknąć zakwalifikowania się pod IR35?

 • Pracować dla więcej niż jednego zleceniodawcy (płatnika) w roku podatkowym. Wyjątek stanowi sytuacja, jeśli podpisze się Umowę na świadczenie usług na czas określony nie dłuższy niż 24 miesiące.
 • Zawrzeć klarowną umowę z Kontraktorem. Umowa musi zawierać kwestie zastępstwa (bardzo ważne) oraz jasno stanowić o prawach i obowiązkach pomiędzy kontraktorem i subkontraktorem. Umowa ma także zawierać  możliwość nie podjęcia zlecenia oraz możliwość wykonywania tych samych usług dla innego zleceniodawcy

Najważniejszą jednak kwestią jest podpisanie umowy nazwą spółki Limited a nie imiennie!

 • Wyrobić sobie wizytówki, stronę internetową (zwykłą najprostszą) i podczas szukania zleceń w Agencjach czy też bezpośrednio u zleceniodawców, reprezentować się firmą, a nie imieniem i nazwiskiem. Reklamować swoją spółkę tam gdzie się da.
 • W pracy nosić identyfikator, kamizelkę lub odzież z nazwa swojej spółki, absolutnie nie identyfikować się ze zleceniodawcą i jego pracownikami zatrudnionymi na kontrakcie!
 • Pracować w rożnych godzinach jak najczęściej się da, tak aby godziny pracy były inne niż standardowo wykonywane przez pracowników zatrudnionych na umowę o prace.
 • Założyć sobie profesjonalny email, z nazwą firmy. Można wykupić specjalną domenę, koszt jest mały a pomaga bardzo w budowaniu wizerunku spółki. Nie używać adresów e-mail z imieniem i nazwiskiem, czy w ogóle dziwnych składni nie mających powiązania z działalnością.
 • Zakupić komputer do spraw służbowych oraz posiadać biurko służące tylko do biznesu (nawet nie mając osobnego pokoju w domu, każdej spółce należy się minimum Allowance na prowadzenie biura w domu)
 • Posiadać jasną i klarowną umowę na obsługę księgową spółki Limited
 • Wykupić ubezpieczenie Public Liability
 • Zatrudnić pracownika/pracowników
 • Posiadać konto biznesowe
 • Nie akceptować żadnych opłat za kursy czy szkolenia oferowane przez Agencje czy Pracodawcę
 • Wszystkie zestawienia (na przykład time sheet) robić na formularzach z logo swojej spółki lub z nazwą spółki.

To są oczywiście zalecenia, które nie zawsze pomogą, bo każda sytuacja jest indywidualna, ale ścisłe ich przestrzeganie bardzo pomoże nie kwalifikować się pod IR35.

Najważniejsza kwestia jest pokazanie swojego biznesu oraz jak najmniejsze identyfikowanie się z pracownikami zatrudnionymi na kontrakt.

Telefon: 0795 465 3481
E-mail: office@fairaccountancy.co.uk

 

Relizacja: travi. | Agencja