25.11.19

DYWIDENDA – co to takiego?


Dywidenda
to część zysku netto (czyli po opodatkowaniu Corporation Tax) spółki Limited, przeznaczona do wypłaty dla jednego udziałowca lub do podziału pomiędzy udziałowców.

Błędnym jest myślenie, że dywidenda to koszt spółki. Jest to wypracowany zysk (dochód) spółki, od którego już został odprowadzony należny podatek.

Dywidendy rozliczamy po zakończonym roku podatkowym i ostateczne ich zatwierdzenie następuje po rozliczeniu rocznym. Oczywiście właściciele spółek jednoosobowych mogą pobierać zaliczki na poczet dywidendy, jeśli przegląd rozliczenia wskazuje na to, że spółka wygeneruje zysk.

Dywidenda nie może być wyższa niż opodatkowany zysk spółki.

Pobrana Dywidenda musi być rozliczona w personalnym rozliczeniu rocznym Dyrektora, zwanym Self Assessment Dyrektora, oraz jeśli była większa niż £2000 należy odprowadzić podatek w wysokości 7,5%.

Podatek od Dywidendy również ma progi:

  • dla osób które odprowadzają podatek w wysokości 20% lub nie przekraczają kwoty wolnej od podatku, podatek od Dywidendy wynosi 7.5%;
  • dla osób które odprowadzają podatek w wysokości 40% podatek od Dywidendy wynosi 32.5%;
  • dla osób które odprowadzają podatek w wysokości 45% podatek od Dywidendy wynosi 38.1%

Należy jednak pamiętać o najważniejszym, mianowicie dywidenda też jest dochodem personalnym i jeśli dochód otrzymany poprzez PAYE plus dywidenda dadzą nam sumę dochodu z następnego progu podatkowego, to od różnicy zapłacimy podatek 32,5%.

Należy pamiętać, że dywidendę rozliczamy w roku podatkowym , w którym została pobrana. I tak jeśli rok podatkowy spółki Limited skończył się w Listopadzie 2019, to rozliczenie Dywidendy musi nastąpić w Self Assessment Dyrektora za rok podatkowy 2019/2020.

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym w celu uzyskania pomocy.

Telefon: 0795 465 3481
E-mail: office@fairaccountancy.co.uk

Zobacz również

Relizacja: travi. | Agencja